فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی ایران خودرو

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » مکانیک
موضوع : گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی ایران خودرو
گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی ایران خودرو : براي اين كه بدانيم انژكتور چيست و با عملكرد سيستم سوخت رسانی انژکتوری آشنا شويم ، لازم است ابتدا وظيفه كاربراتور را در خودرو بدانيم . زيرا سيستم انژكتوري جايگزيني براي كاربراتور در خودرو است .
كاربراتور وسيله اي است براي مخلوط كردن سوخت و هوا به نسبت مطلوب و رساندن آن به موتور خودرو ، كه به همين منظور از زمان اختراع و پيدايش تغييرات بسياري كرده و داراي مدارات مختلفي شده است . هدف از بكارگيري كاربراتور در خودرو همانطور كه اشاره شد ، مخلوط كردن سوخت و هوا به منظور اشتعال مناسب است ولي چه نسبتي بايد براي اين منظور در نظر گرفته شود ؟ سوخت كمتر با مقدار زيادي هوا بر عكس ؟
از نظر تئوري يك كيلوگرم سوخت مي بايست با 6/14 كيلوگرم هوا بسوزد تا اشتغال كامل صورت گيريد . ولي ان فقط در حالت تئوري صادق است . با زياد كردن هوا در مخلوط فوق ، مخلوط فقير سوختي پديد مي آيد كه در ان شاهد اكسيژن در گازهاي اگزوز هستيم و با زياد كردن مقدار سوخت در مخلوط ، مخلوط غني سوختي پديد  مي آيد كه در آن صورت شاهد ئيدروكربن نسوخته در گازهاي اگزوز مي باشيم .
از لحاظ اقتصادي (مصرف كمتر ) بهترين مخلوط ، مخلوط فقير سوختي با نسبت هوا به سوخت 1/18 است . در حالي كه براي بدست آوردن بيشترين توان موتور بايد مخلوطي غني سوختي با نسبت 1/12 الي 1/13 بكار برد .
پس همانطور كه ديده مي شود محدوده وسيعي از نسبت هوا به سوخت وجود دارد كه سيستم سوخت رساني مي بايست طبق شرايط مختلف كار موتور جوابگوي آن باشد . روي زمين اصل ساختمان كاربراتورها پيچيده تر شده و مدارات مختلفي (عمدتاً پنچ مدار) به شرح ذيل در آن بوجود آمده است .
1- مدار اصلي (Main circuit) : كه هنگام رانندگي با سرعت و وضعيت عادي ،سوخت و هوا را به نسبت لازم مخلوط كرده و به موتور مي فرستد .
2- مدار دور آرام (Idle circuit) : كه وظيفه آن فرستادن مخلوط سوخت (با نسبت غليظ تر) به موتور در هنگامي است كه راننده پاي خود را از پدال گاز برداشته اشت و موتور با دور آرام كار مي كند .
3- پمپ شتاب دهنده (Accelerator pump) كه به منظور كاهش لختي و درنگ موتور در هنگام گاز دادن به سيستم كاربراتور اضافه شده و عكس العمل آن را سريعتر مي كند . اين مدار در هنگام فشرده شدن پدال گاز مقداري سوخت اضافي به مخلوط مي پاشد .
4- مدار قدرت (Power enrichment circuit) : كه وظيفه آن تهيه مخلوط غني تري از سوخت به هنگام بالا رفتن خودرو از سربالايي ها و يا حمل بار و وزن اضافه است .
5- مدار شوك (Choke circuit) : كه هنگامي بكار مي افتد كه موتور خودرو سرد بوده و استارت زده شود . اين مدار مخلوط غني سوخت را وارد موتور مي كند .
با وجود مدارات بالا و مدارات پيچيده تر ديگر در كاربراتور كه از طريق مكانيكي عمل مي كنند ، اين وسيله پاسخ مناسبي به شرايط مختلف كاركرد موتور نداده و در نتيجه بازده مطلوب بدست نمي آيد . از طرفي در اين سيستم مصرف سوخت نيز بالا رفته و آلودگي نيز افزايش مي يابد .
از اين رو سالهاست سيستم سوخت رساني انژكتور جايگزين كاربراتور شده است . جالب است بدانيد آخرين خودرو كاربراتوري كه از يك شركت خودروسازي در ايالات متحده عرضه شده است ، خودرو سوبارو (SUBARO) در سال 1990 بوده و تمامي مدلهاي بعد از آن به صورت انژكتوري عرضه شد .
سيستم انژكتوري: سيستم انژكتوري در خودرو در واقع عملكردي مشابه كاربراتور رادارد كه همان مخلوط كردن سوخت و هوا نسبت لازم و تزريق آن به موتور است . ولي به دليل ماهيت اجزاء آن و سيستم متفاوت ، اين عمل بسيار دقيقتر و مطلوب تر انجام مي شود . ضمناً موجب پايين آمدن مصرف سوخت خودرو و ميزان آلودگي هوا مي گردد .سيستم سوخت رساني انژكتوري از سه جزء كلي تشكيل شده است و همانند ديگر سيستم ها داراي ورودي و خروجي هايي است . مغز الكترونيك سيستم (ECU) ، بر اساس اين ورودي ها و الگوريتم پيچيده خود معين كننده خروجي هاي سيستم (زمان پاشش سوخت و مقدار پاشش آن – نسبت هوا به سوخت ) است.
ECU  (Electronic Control Unit) : مغز الكترونيكي (واحد پردازش) سيستم است كه با توجه به وروديهايي كه از سنسورهاي مختلف به آن وارد مي شود و الگوريتم تعريف شده آن نسبت هوا به سوخت مشخص و به انژكتورها فرمان پاشش مي دهد . در خودروهاي جديد همچنينECU در كار سيستم دلكور دخالت كرده و آن را نيز از دور خارج نموده است كه درباره آن نيز بحث خواهيم كرد .
سنسورهاي موتور (Engin Sensors) : به منظور دستيابي به نسبت صحيح مخلوط هوا به سوخت در شرايط كاري مختلف ، سنسورهاي زيادي به اجزاء مختلف خودرو نصب شده و اطلاعات از طريق آنها به ECU مي رود .
انژكتور (INGECTOR) : يك انژكتور سوخت (FUEL INJECTOR) در واقع چيزي جز يك شير كنترل الكترونيكي كه با منبع سوخت تحت فشار در ارتباط است نمي باشد.فشار سخت از يك پمپ (Fuel Pump) كه با منبع سوخت تحت فشار در ارتباط است نمي باشد . فشار سوخت از يك پمپ (Fuel Pnmp) تعبيه شده در خودرو تامين مي گردد .انژكتورها اين توانايي را دارند كه در هر ثانيه بارها و بارها باز و بسته شوند و اين كار از طريق دستور ECU به برق دار شده آنها انجام مي شود .
هنگامي كه يك انژكتور برق دار مي شود ،آاهن رباي الكتريكي تعبيه شده در آن تحريك شده و شناوري كه موجب باز شدن نازل انژكتور مي شود اجازه خروج از نازل را پيدا مي كند . نازلها جهت احتراق بهتر سوخت آن را تميزه (Atomize) مي كند . مقدار سوختي كه توسط انژكتور به موتور فرستاده مي شود در حقيقت به زمان باز بودن نازل انژكتوربستگي داشته و Pulse Width ناميده مي شود و توسط ECU معين مي گردد .
سيستم سوخت رساني انژكتوري انواع مختلفي دارد . در نمونه هاي اوليه انژكتور ، سوخت را در داخل دريچه ورود سوخت (Trottle Body) مي پاشد كه به سيستم تك نقطه اي (Ingection System Single Point) معروف است . در اين سيستم مخلوط سوخت همانند سيستم كاربراتوري به طور يكسان به تمام سيلندرها نمي رسد .
در مدلهاي جديتر در هر سيلندر يك انژكتور وجود دارد كه سوخت را مستقيماً به سوپاپ ورودي هوا مي پاشد . اين مدل كه نسبت به سيستم قبل از دقت بيشتري در پاشش سوخت برخوردار است و عكس العمل آن  نيز بالاتر است ، به سيستم انژكتوري چند نقطه اي (Multi Port Fule Injection ) معروف است.
ECU و سيستم جرقه زني اتومبيل : مركز كنترل الكترونيك خودرو ECU علاوه بر اداره سيستم سوخت رساني در كنترل سيستم جرقه زني نيز داخل شده و بر كار آن نظارت دارد .
گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی ایران خودرو دانلود پروژه تحقيق كارآموزي در نمايندگي ايران خودرو

فهرست مطالب

مقدمه
شركت ايران خودرو
دانستنيهاي فني خودروهاي انژكتوري
دانستنيهاي عمومي خودرو
انژكتور چيست و سيستم سوخت رساني انژكتوري چگونه كار مي كند ؟
اجزاء سيستم سوخت رساني انژكتوري
ECU و سيستم جرقه زني اتومبيل
عملگر (Actuator ) مورداستفاده در Air bag
تحليل گر و سيستم كنترلي مورد استفاده در Air bag
انواع سيستمهاي جرقه زني پلاتيني و ترانزيستوري
1- سيستم جرقه زني پلاتين دار
2- سيستم هاي جرقه زني ترانزيستوري
الف ) سيستم جرقه زني ترانزيستوري پلاتين دار
ب ) سيستم جرقه زني ترانزيستوري با به كار گيري نيروي ها TI –H
پ) سيستم جرقه زني ترانزيستوري القايي TI- I
شبكه مالتي لكس بر روي خودروهاي پژو
عيب يابي
1 كاهش كشش موتور
2 افزايش مصرف روغن موتور
3ـ كم شدن كمپرس سيلندر هاي موتور
4 افزايش صداي موتور
5 كم شدن فشار روغن
علت كم شدن فشار روغن
6 عواملي كه در عمر موتور تأثير دارند
7 تشخيص موقع تعمير موتور اتومبيل
عملكرد ياتاقانها و روغنكاري در موتور
اندازه آزاد دهانه ياتاقان
خار موقعيت ياتاقان
بررسي خصوصيات ياتاقانهاي متحرك در موتور
صافي سطح
جلوگيري از چرخش ياتاقان
ايجاد پخ در سطح انتهايي ياتاقان
دايره بودن هوزينگ
پله دار بودن كپه ياتاقان
بيضي شدن كپه
كشش آمدگي كپه
ميزان گشتاور مورد نياز پيچ شاتون
خصوصيات مواد مورد استفاده در ياتاقان
بررسي صدمات وارده با ياتاقانها در موتور
چكيده
ترمزهاي ضد بلوكه ABS
اساس كار سيستم ABS
كاربرد سنسور بر روي ABS
كاركرد پمپ هيدروليكي بر روي ABS
ترمز هاي ABS در خودروهاي سنگين
عيب يابي
رلوكتورها
سيستمهاي كنترل الكتريكي
نشان دهنده فرسودگي لنت ترمز
ABS در شركتهاي بزرگ خودرو سازي
انواع ترمز و عمل آنها
اصول هيدروليك
علل ترمز هيدروليكي
طرز كار در موقع عمل كردن
ترمزهاي پر قدرت
ترمز پر قدرت كلسي- هيز
طرز كار در موقع ترمز كردن
ترمز خلايي و هيدروليكي كلسي – هيز
طرز كار دستگاه در موقع ترمز كردن
گزارش کارآموزی مکانیک در نمایندگی ایران خودرو
کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » مکانیک

تعداد مشاهده: 731 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 45

حجم فایل:42 کیلوبایت

 قیمت: 5,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: