فروشگاه ساز

تحقیق پروژه کنترل فرآیند آماری در یک شرکت طراحی مهندسی

دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی صنایع
موضوع : تحقیق پروژه کنترل فرآیند آماری در یک شرکت طراحی مهندسی
تحقیق پروژه کنترل فرآیند آماری در یک شرکت طراحی مهندسی : اصل بقاي هرسازماني، ارايه محصولات و خدمات با كيفيت، مطابق با استانداردهاي جهاني و خواست مشتري است. شركت شتاب كار با بينش جهاني شدن در زمينه توليد قطعات خودرو و ايجاد سازماني نمونه، پيشرو و تأثيرگذار دراقتصاد ايران يكي از شركت‌هايي است كه كيفيت، رضايت مشتري و بهبود مستمر، پايه تمامي فرآيندهاي آن مي‌باشد .
باتوجه به اينكه اهتمام كليه كاركنان ارايه محصولات و خدمات با كيفيت است، لذا اجراي پروژه SPC در دستور كار واحدهاي توليدي اين شركت قرارگرفته است. دراين راستا شركت شتاب كار كنترل فرآيند آماري (SPC) را درخط استكان تايپت واحد شماره يك خود به صورت آزمايشي اجرا نموده و پس از حصول نتايج موردنظر و با استفاده از تجربيات اكتسابي اين ابزار را به ساير خطوط و واحدهاي توليدي خود تعميم داد.
دراين مقاله سعي گرديده تا ضمن معرفي شركت شتاب كار و بيان تاريخچه اجراي SPC در آن، مراحل اصلي انجام SPC دراين شركت و نتايج حاصله از آن به اختصار بيان گردد. به اميد آنكه اين نوشتارگامي هرچند كوچك درجهت معرفي و اشاعه فرهنگ استفاده از اين ابزار دربين صنايع اين مرز و بوم گردد.
نياز به انجام پروژه SPC در سازمان: اعتقاد به بهبود كيفيت مستمر دركيفيت و بهره‌وري در راستاي سوددهي سازماني يك امرحياتي است. استانداردهاي ديروز مانند (AQI) كافي نيستند.
براي عرضه محصولات در بازارهاي جهاني نياز به كيفيت برتر درسطح جهاني است مصرف‌كنندگان درجستجوي خريد محصولي با كيفيت برتر و قيمت كمتر هستند. هرسازماني بايد كليه پرسنل را متعهد به پيروي از روشهاي مؤثر درانجام فرآيندهاي توليدي و يا ستادي كند تا بهره‌وري وكيفيت درتوليد محصولات رقابتي باشد. كنترل فرآيند آماري: يك ابزار براي بهبود مستمر كليه فرآيندهاي سازماني است.
تحقیق پروژه کنترل فرآیند آماری در یک شرکت طراحی مهندسی پروژه كنترل فرآيند آماري نمونه فایل WORD یک گزارش کارآموزی فايل word كنترل فرآیند آماری در شركت طراحی مهندسی صنایع

فهرست مطالب

مقدمه
1- آشنايي با شركت شتاب كار
فعاليت‌هاي شركت توليدي شتاب كار
2- تاريخچه پروژه SPC در شركت شتاب كار
3- مراحل انجام پروژه SPC درشركت شتاب كار
3-1- نياز به انجام پروژه SPC در سازمان
3-2- تشكيل كميته اجرائي و مهندسي
3-3- انتخاب فرآيندي كه بيشترين ضايعات را داراست
3-4 تهيه زمانبندي اجراي پروژه به منظور استفاده بهينه از زمان
3-5- امكان‌سنجي اقتصادي پروژه
3-6- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات
3-7- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC
3-8- شناسائي و مستندكردن مراحل انجام كار
3-9- ثبت تغييرات و تأثيرات تغييرات درفرايند
3-10- تدوين دستورالعملهاي لازم در SPC
3-11- تهيه و تدوين راهنماي استفاده از ابزارهاي هفتگانه
3-12- تهيه و بررسي آمار ضايعات
3-13- تهيه نمودار پاراتو و شناسائي مراحل اساسي منجر به ضايعات: (محل ايجاد ضايعات و علل ايجاد ضايعات)
3-14- تهيه نمودار فرآيند علميات
3-15- شناسائي حدود كنترلي مشخص‌هاي كيفي و تعيين مشخصات بحراني
3-16- مشخص كردن ابزار اندازه‌گيري و حصول اطمينان از دقت ابزار (تست IC)
3-17- تهيه نمودار RUN CHART و اعمال حدود USL و LSL
3-18- تحليل نمودار روند وشناسائي اقدامات اصلاحي
3-19- انجام اقدامات اصلاحي
3-20- تهيه نمودارهاي كنترلي مناسب
4- نتايج بدست آمده از انجام پروژه SPC
كنترل فرآيند آماري (SPC)
مقدمه
فصل اول: مفاهيم كلي
1-1- تعريف كنترل فرآيند آماري (SPC)
1-1-1-تعريف كنترل
2-1-1- تعريف فرآيند
4-1-1- تعريف كنترل فرآيند آماري (SPC)
2-1- تفاوت كنترل فرآيند آماري با بازرسي
1-2-1- ويژگيهاي بازرسي
2-2-1- ويژگيهاي كنترل فرآيند آماري (SPC)
3-1- علل ايجاد نوسان
1-3-1- علل خاص نوسان
2-3-1- علل عام نوسان
3-3-1- ويژگيهاي علل خاص نوسان
4-3-1- ويژگيهاي علل عام نوسان
فصل دوم
مراحل پياده سازي SPC
1-2-نياز به انجام پروژه SPC در سازمان
2-2- تشكيل كميته اجرائي
وظايف رهبر يا مسئول تيم
وظايف دبير جلسه
وظايف هدايت كننده
وظايف وقت نگهدار
3-2- انتخاب فرآيندي كه بيشترين ضايعات را داراست
4-2- تهيه زمانبندي اجراي پروژه بمنظور استفاده بهينه از زمان
5-2- تدوين دستورالعمهاي لازم براي اجراي SPC
نحوه محاسبه قابليت فرآيند
6-2- آموزش كليه پرسنل و افراد مرتبط با SPC
7-2- شناسايي و مستندكردن مراحل انجام كار (OPC)
8-2- ايجاد سيستم جمع‌آوري و تحليل اطلاعات
9-2- تهيه و بررسي آمار ضايعات
10-2- تهيه نمودار پارتو و مراحل اساسي منجر به ضايعات
11-2- تهيه نمودار فرآيند عمليات مراحل منتخب
12-2- شناسائي حدود كنترلي مشخصه‌هاي كيفي و تعيين مشخصات بحراني
13-2- حصول اطمينان از دقت ابزار و مسئول اندازه‌گيري
14-2- تهيه نمودار پارتو شناسايي مشخصه‌هاي اصلي منجر به ضايعات
15-2- تهيه نمودارهاي روند و اعمال حدود USL و LSL
16-2- تحليل نمودار روند و شناسائي اقدامات اصلاحي
17-2- انجام اقدامات اصلاحي
18-2- بررسي اثربخشي اقدامات اصلاحي انجام شده
19-2- تهيه نمودارهاي كنترلي مناسب
20-2- بررسي تحت كنترل بودن فرآيند
21-2- محاسبه قابليت فرآيند
22-2- تدوين سيستم انگيزشي در راستاي اهداف SPC
فصل سوم: نمودارهاي كنترلي
1-3- نمودار ميانگين و برد
2-3- نمودار ميانگين و انحراف معيار
3-3- نمودار ارقام تكي و برد متحرك (X- MR CHART)
4-3- نمودار كنترل درصد اقلام معيوب (P CHART)
مراحل رسم نمودار درصد اقلام معيوب
5-3- نمودار كنترلي تعداد اقلام معيوب (NP CHART)
6-3- نمودار كنترلي تعداد عيوب (C CHART)
7-3- نمودار متوسط درصد عيوب (U Chart)
فصل چهارم : جمع‌بندي
مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد
دسته بندی: فنی و مهندسی » مهندسی صنایع

تعداد مشاهده: 825 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 46

حجم فایل:62 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: