فروشگاه ساز

گزارش کارآموزی برق،در شرکت تابلو سازی

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » برق،الکترونیک،مخابرات
موضوع : گزارش کارآموزی برق،در شرکت تابلو سازی
گزارش کارآموزی برق،در شرکت تابلو سازی : تابلو مي تواند از يك يا چند صفحه از جنس عايق كه جاذب رطوبت و خود سوز نباشد (فيبر الكتريكي ) تشكيل شده يا تمام فلزي باشد .چنانچه تابلو در محلي كه افراد غير متخصص در آن رفت و آمد مي كنند نصب شده باشد نبايد هيچ يك از قسمتهاي برق دار آ‎ن در دسترس يا قابل لمس باشد .
به عبارت ديگر ، تابلو بايد با صفحات يا درب هاي عايق يا فلزي محصور شده باشد . براي دسترسي به قسمتهاي برق دار تابلو بايد بتوان صفحات محافظ يا درهاي سرويس آن را با استفاده از نوعي ابزار پياده كرد . علاوه بر اين ، در چنين محلهايي تابلو بايد مجهز به در قفل شو باشد ، به نحوي كه كليه كليدها و لوازم و تجهيزات كنترل تابلو در پشت آن قرار گرفته باشد .
يادآوري 1 : چنانچه تابلو مجهز به كليدهاي كنترل روشنايي و نظاير آن باشد ، اين كليدها مي توانند موقع قفل بودن در تابلو در دسترس باقي بمانند از محل نصب كليدها نبايد امكان دسترسي به ترمينالهاي آنها يا داخل تابلو وجود داشته باشد .
يادآوري 2 : براي كمك به خنك شدن لوازم داخلي تابلو مي توان آن را به منافذ عبور هواي خنك كننده مجهز كرد مشروط بر اينكه آب ترشح شده نتواند به قسمتهاي برق دار آن سرايت كند . تابلو بايد ساخت كارخانه و مطابق استاندارد هاي ملي يا بين المللي معتبر باشد .
اينترلاكها : به دلايل ايمني و سهولت بهره برداري ، بين قطعات مختلف تابلو ، اينترلاك نصب  مي گردد . اقدامات زير براي مدارات اصلي لازم مي باشد .
الف – تابلو هاي قدرت و فرمان با پوشش فلزي داراي قطعات جدا شدني .
خارج كردن و يا درگير نمودن يك كليد : كليد قدرت يا كنتاكتور نبايد امكان پذير باشد مگر اينكه وسيله كليد زني در حالت مدار باز باشد . بجز وضعيت كار (اتصال) قطع يا جدا شده ، آزمايش و يا در وضعيت زمين شده ، نبايد كليد قدرت ، كليد و يا كنتاكتور قادر به كاركردن باشد . بجز در مواقعي كه وسيله كليد زني به مدارات كمكي متصل است ، بستن كليد قدرت و يا كنتاكتور بايستي غير ممكن باشد .
ب – تابلو هاي قدرت و فرمان با پوشش فلزي بودن وجود قطعات جدا شدني وداراي كليد جدا كننده . اينترلاكها براي جلوگيري از كار كردن كليدهاي جدا كننده ، تحت هر شرايطي بجز در موارد ذكر شده در بند 3 نشريه IEC شماره 129 بكار مي روند . بجز در حالت باز بودن كنتاكتور ، كليد و يا كليد قدرت عملكرد جدا كننده (باز و بسته شدن ) نبايد ممكن باشد .
وسايلي كه در مدارات اصلي نصب شده اند و عملكرد نادرست آنها ، باعث ضرر و آسيب مي شوند و يا براي حفظ فاصله عايقي به هنگام تعمير و نگهداري مورد استفاده قرار مي گيرند بايستي داراي سيستم قفل باشند .
زمين كردن : يك هادي زمين در تمام طول تابلوي قدرت و فرمان بايستي كشيده شود . در شرايط اتصال كوتاه در هادي زمين چگالي جريان از 200 آمپر بر ميلي نبايد تجاوز كند (البته وقتي كه هادي از نوع مس باشد ) و همچنين سطح مقطع اين هادي نبايستي از 30 ميلي متر مربع كمتر باشد و هادي زمين در انتها بايد طوري بريده شود كه داراي ترمينال مناسب براي اتصال به سيستم زمين تأسيسات باشد .
هر واحد اتصال زمين بايد گردد. تمام قسمتهاي فلزي كه به مدارات اصلي و كمكي تعلق ندارند بايستي به هادي اتصال زمين متصل شوند . در جاهايي كه اتصال زمين بايستي جريان كامل اتصال كوتاه سه فاز را حمل كند (براي مثال حالتي كه كليدهاي زمين بكار مي روند ) ، اين اتصالات بايد ابعاد مناسبي داشته باشند .
جرياني كه بين هادي زمين و نقطه اتصال كوتاه سه فاز مدار زمين ، توسط هاديها حمل مي شود به مقدار قابل توجهي به نقطه خنثي ايزوله شده و سيستمهاي زمين بستگي داشته و اين جريان متفاوت است و اين موضوع ممكن است به توافق توليد كننده و بهره بردار مربوط باشد .
طبقه بندي درجات حفاظتي براي تابلوها : اين فصل طبقه بندي درجات حفاظتي تابلوهاي الكتريكي را مشخص مي كند و سازندگان تجهيزات بايد نوع حفاظت قسمتهاي مختلف را مشخص كنند . محدوده كاربرد اين طبقه بندي ، تابلوهاي بكار رفته در شبكه هاي توزيع را شامل مي شود .
نوع حفاظتي كه در اين طبقه بندي مشخص شده شامل موارد زير مي باشد : 1- حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برق دارومتحرك در داخل تابلو و حفاظت وسايل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجي جامد به تابلو . 2- حفاظت تجهيزات داخل تابلو در برابر ورود مايعات به داخل آن .
علائم بكار رفته : براي نشان دادن درجات حفاظت ، ابتدا دو حرف IP  آورده مي شود و سپس با دو عدد مشخص كه در بندهاي 1-2 و 1-3 آمده است . درجه حفاظت تابلو مشخص  مي گردد . اولين رقم نمايانگر درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برق دار متحرك داخل تابلو و نفوذ اجسام خارجي جامد به آن و دومين رقم نشاندهنده درجه حفاظت در برابر نفوذ مايع به داخل تابلو مي باشد .
گزارش کارآموزی برق،در شرکت تابلو سازی تحقيق كارآموزي در شركت ايران تكنيك گزاش کارآموزی در مورد ساختمان تابلوها گزارش کارآموزی در شرکت تابلوسازی گزارش کارآموزی در شرکت ایران تکنیک خرید فایل دانلود گزارش دانلود کارآموزی رشته برق طراحی اجرا و تحویل تأسیسات الكتریكی

فهرست مطالب

مقدمه
نكاتي در مورد ساختمان تابلوها
برخي از استاندارد تابلوهاي «قدرت و فرمان » فشار قوي و ضعيف
تعاريف
ابعاد تابلو
شرايط كار عادي
استاندارد مقادير اسمي جريان مطابق نشريه IEC  شماره 59
اطلاعات ، لوحه ويژگيها
اينترلاكها
زمين كردن
طبقه بندي درجات حفاظتي براي تابلوها
علائم بكار رفته
اولين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي
دومين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي
كات اوت فيوز – برقگير
مشخصات فني كات اوت فيوز
باردهي ترانسفورماتور
شرايط پار الل كردن و باردهي اقتصادي براي ترانسفورماتورها
تنظيم ولتاژ
مراقبت و نگهداري از ترانسهاي قدرت
کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » برق،الکترونیک،مخابرات

تعداد مشاهده: 709 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 28

حجم فایل:30 کیلوبایت

 قیمت: 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: